Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2024 16:41 (Üye) Soru : merhaba. bir limited şirketimiz var. 2 ortaklı. ortaklardan birisi emekli diğeri de başka bir firmada normal sigortalığı da olan bir kişi. Limited şirketten her ikisine de huzur hakkı ödemesi yapılabilir mi? yapılması için hangi yollar izlenmelidir. ortaklar kurulu kararı alınması yeterlimidir? Teşekkürler

Cevap : İki ortağın da Müdür unvanı var ise (Şirketi temsil eden imza yetkilisi) Huzur hakkı ödenir Limited şirketin temsili ve işlerin yürütülmesi ile görevli müdür veya müdürler kurulu üyelerine bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenebilir. (TTK madde 622,623.) Ödeme için kurul kararı alınacak. Emekli olup olmamasının önemi yok. SGK kesintisi yapılmaz. GVK 61. maddesinde Huzur hakkı Ücret olarak tanımlanmıştır. Şirketlerden veya diğer kuruluşlardan alınan huzur hakları için Asgari ücret kadarlık ücret ödemesinden hesaplanan GV ve DV istisnadır İstisna edilen tutarın üzerin de ödeme yapılır ise Fazlası için GV ve DV kesintisi yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.