Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2024 16:54 (Üye) Soru : Merhaba, bir mükellefim KKTC'de bulunan dairesini 2023 yılında kiraya vermiştir.ilgili ülke mevzuatına göre oranın vergi dairesine kiracı %5 stopaj ödemiştir.Bizim burada yıllık gelir vergisine ilave etmemiz gerekir mi(beyanname programında sadece yurt içindeki adresler çıkıyor) veya ayrı bir bildirim mi gerekir? Saygılarımla

Cevap : Tam mükellefler, yurt içinde ve yurt dışında elde ettikleri kazançların toplamı üzerinden vergilendirilmektedir. Tam mükelleflerin yurtdışında elde ettikleri kazançlar üzerinden hem yabancı devlette hem de vatandaşı olduğu devlette vergilendirmeye tabi tutulması çifte vergilendirmeye neden olmaktadır. Devletler arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile bu durum ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme amaçlı Gelir Vergisi Kanunu'nda yabancı memleketlerde ödenen vergilerin mahsup edilmesi ve çifte vergilendirmeyi önleme amaçlı yasal düzenlemeler mevcuttur. Gelir Vergisi Kanunu'nun 85, 88 ve 123. maddelerinde yer alan düzenlemeler, tam mükellef gerçek kişilerin yurtdışından elde ettiği kar ve zararların yurtiçindeki gelirden indirim ve mahsubuna imkan tanımaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.