Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2024 12:11 (Üye) Soru : Merhaba sayın üstadım, Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firma; 1- 1 Yıllık / 2 yıllık gibi sürelerde bakım anlaşması kapsamında düzenlediği fatura henüz hizmeti vermeden fatura kesiyor. Fatura bedeli 30-60 günlük vadede tahsil ediliyor. Dolayısı ile gelecek aylara ve yıllara ait gelir oluşmakta. Muhasebe kayıt uygulamamız ilgili aya isabet eden tutar geliri 600 hesap (A) , sonraki ay ve yıllara isabet eden tutar 380/480 hesap (A) , KDV (A) ( fatura düzenlenen ay beyan ediliyor) 120 hesap (B) şeklinde . Muhasebe kayıtlarımız doğrumu? Bu hizmete ilişkin sigorta poliçelerinde olduğu gibi gün hesabı (365 gün) mı yapmak lazım, ay kesirleri dikkate alınmadan o aya ait gelir olarak mı kayıt daha uygun olur? 2- Yurt dışı firmadan ticari amaçla ( Türkiyedeki firmaya satılmak amaçlı) alınan lisans , Türkiyedeki firmaya satışı yapıldığında , Türkiye içindeki firmalardan alım satımı yapılan lisans satışlarından ( ticari mal alışı/ticari mal satışı) bir farkı varmı? Yani yurtdışından ticari amaçlı alınan Türkiyedeki firmaya satışı yapılacak lisans alımında KDV1/KDV2 ve stopaj uygulaması varmıdır? Konu ile ilgili yardımlarınızı rica ederim. İyi çalışmalar.

Cevap : 1-Hizmet verilmeden Fatura düzenlenmez. Alınan bedeller avans dır. 102 (B) 340 (A) Hizmet verildiği tarih de fatura düzenlenir. 340 (B) 600 (A) 391 (A) 2- Aşağıdaki bilgi notumuzu inceleyiniz. HİZMET İTHALATI Yurt dışında bulunan kişi ve kurumların Türkiye’deki müşterisine sunduğu hizmet karşılığı aldıkları paralar Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi türünden stopaja tabi tutulmaktadır. -Hizmeti yurt dışından sunan bir kurum olmalı, -Yapılan hizmetin stopaja tabi olması,(KVK 30.maddeye göre) Burada önemli olan bir diğer hususta, Türkiye ile ilgili ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmamalı veya vergi anlaşmasında stopajı engelleyici bir hüküm bulunmamalıdır. STOPAJA Oran % 15 -Mühendislik, Danışmanlık, Montaj, Eğitim vb hizmetler, -Tercümanlık hizmetleri, serbest meslek kapsamında verilen hizmetler -Faiz ödemeleri(Borç verme faizi, Mevduat faizi,vb) -Kiralama Hizmet Bedeli, -Yurt dışından yazılım hizmetinin alınması, - Yurt dışında mukim firmadan alınan reklam hizmeti -Personel Ücretleri(Yurt dışında bulunan bir işletmede çalışan bir personel, geçici bir süre için Türkiye’de çalıştırıldığında yurt dışında bulunan işletmeye bu çalışma karşılığı yapılan ödemeler) -Gayri maddi haklar(Know-how, ticaret unvanı, telif, vb) HİZMET İTHALATINDA KDV SORUMLULUĞU Aşağıda belirtilen hizmetlerin ithal edilmesi durumunda faydalanmanın Türkiye’de olması ve söz konusu hizmetin KDV’den istisna edilmemiş olması şartıyla KDV sorumluluğu doğar; -Proje Hizmetleri(Yurt dışında çizilen bir mimari projenin Türkiye’ye gönderilmesi) -Yurt dışından danışmanlık hizmeti, montaj hizmeti gibi teknik hizmetlerin alınması yada tamir bakım hizmetinin alınması, (Türkiye’de üretimi yapılan bir mal için yurt dışında pazar oluşturmak anlamında gerekli çalışmaları yapan ve yurt dışında bulunan bir kişiye yapılacak komisyon ödemesi KDV sorumluluğunu doğurmaz. Ancak, Türkiye’de bulunan otel, hastane, okul gibi işletmeler için müşteri bulma karşılığı yapılan ödemeler KDV sorumluluğunu doğurur. Burada esas olan, hizmetten yurt dışında mı yoksa yurt içinde mi yararlanıldığıdır.) -Yurt dışından gayri maddi hak alınması(Know-how, ticaret unvanı, telif, vb) -Yurt dışından yazılım hizmetinin alınması, -Kiralama işleri(Yurt dışından kiralanan bir makinanın Türkiye’ye getirilip kullanılması) - Personel Ücretleri(Yurt dışında bulunan bir işletmede çalışan bir personel, geçici bir süre için Türkiye’de çalıştırıldığında yurt dışında bulunan işletmeye bu çalışma karşılığı yapılan ödemeler) -Faiz ödemeleri(Yurt dışında bulunan ve banka yada finans kurumu olmayan bir kişiye alınan borç para için faiz ödenmesi. Yurt dışında bulunan bir bankadan kredi alınması karşılığı ödenen faizler için KDV sorumluluğu doğmaz) Hizmet ithalatından dolayı KDV türünden doğan sorumluluk 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilir ve ödenir. (Oran % 20) ve aynı dönemde 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılır.. STOPAJ VE KDV MATRAHININ TESPİT EDİLMESİ Hizmet ithalatı için yurt dışında bulunan kişi yada kurumlara ödeme yapılırken net bir tutar üzerinden anlaşılmış ise, hem KDV hem de gelir ve kurumlar vergisi türünden yapılacak beyanname brüt tutar üzerinden yapılmalı. MUHTASAR KOD.284
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.