Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2024 11:29 (Üye) Soru : Limited Şirketde sermaye artışı yapılacak olup bir kısmı nakit bir kısmı da ortak alacaklarından karşılanacaktır. Bu hususta s.m.m.müşavir raporunda sadece ortakların şirkette mevcut olan alacaklarına yönelik rapor tespiti yeterlimidir. İç kaynaklardan kaynaklı sermaye artışı olmayacağından Ayrıca sermayenin ödenip ödenmediği ,karşılıksız kalıp kalmadığı ,öz varlıkların korunup korunmadığı hususlarında da rapora ihtiyaç varmıdır ? Ortakların alacaklarının tespiti ile sınırlı rapor yeterlimidir.? Nakit taahhüt ile ortak alacakları birlikte kullanılacağından bu hususta izahat istenmektedir. Saygılar

Cevap : Önceki sermayenin ödendiğinin ve öz kaynak hesapladığı rapor mutlaka düzenlenecek. Aynı raporda veya ayrı ayrı raporlarda 331 hesabın sermayeye ilavesi ve Nakit artışın sermayeye eklendiğinin tespiti raporunda düzenlenebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.