Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2024 11:13 (Üye) Soru : Finansman gider kıstlaması için sorum, hesaplama yapılacak bilançoda Dönem karından Vergi karşılığını 691-370 kaydı ile 692 -691-690 kaydı ve 690-590 kaydını yani 590 kadar getirerek 371-193 kaydından sonramı hesaplama yapılacak kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ve Özkaynaklar 590 hali ile getirildikten sonra finansman gider kısıtlamasına bakılacakmı , bazı yazarlar 690 dönem karı ile hesaplama yapmaktadır kural nedir.

Cevap : Bize göre; Giderin kabul edilemeyeni veya kabul edileni ayrımı olmadan Dönem karının hesaplanmasından önceki safhasında kayıt yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.