Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2024 08:42 (Üye) Soru : iyi günler, Gelir vergisi bilanço esasına göre defter tutan eczanenin 2001 yılında edindiği eczanesinin bulunduğu binanın amortismanı itfa olmuştur. Kayıtları incelediğimizde 252 binalar hesabında 26.448 TL olarak gözükmekte 257 de de herhangi bir amortismanı da gözükmemektedir. Binayı enflasyon düzeltmesine tabii tutacakmıyız.

Cevap : Bina alındığı tarih baz alınarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Amortisman ayrılmaması düzeltmeye engel değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.