Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2024 08:51 (Üye) Soru : Üstadım kolay gelsin. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. Konut kirası ve tek işverenden alınan ücreti mükellef adına beyan edeceğim. Mükellef Annesinin sağlık harcamaları için annesinin adına faturaları almış ödemeyi kendi kredi kartından da yapmıştır. Almış olduğu bu sağlık harcaması faturalarını beyan edeceği Gmsi beyannamesinde indirim konusu yapabilir mi? Saygılarımla

Cevap : Anne ye ait sağlık giderlerinin indirimi yapılmaz. İndirim, kendisi, eş ve çocukları için yapılır. Eğitim ve Sağlık Harcamaları GVK 89/2 : Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle belgelenmesi koşuluyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirden indirilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.