Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2024 12:10 (Üye) Soru : Merhaba, tek ortaklı limited şirket şahibi tüzel kişilik aracını şirkete kiralama yapabilir mi? bununla ilgili detaylar nelerdir teşekkürler

Cevap : Şirketin ortağı veya ortaklarının kim olduğunun önemi yok. Şirket tüzel kişiliği Her kişiden araç kiralayabilir. Kiralama için sözleşme yapılır. Kira bedelinden % 20 GV stopajı yapılır. Kira net bedeli bankadan ödenir Araç sahibi GVK 86. maddedeki koşullara göre GMSİ olarak yıllık Beyannamem veriri veya vermez
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.