Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.03.2024 12:23 (Üye) Soru : Merhaba, Bildiğiniz gibi serbest meslek erbabında ATİK ler için enflasyon muhasebesi uygulaması ihtiyaridir. 1- 2023 yılı için enflasyon muhasebesi uygulayıp 2024 yılı için uygulamasam olur mu? 2- 2024 yılı için uyguladığımda yeni bulunacak ATİK değeri ile yeni bulunacak amortisman değerinin farkı gelir mi yazılacak? Bu konuda yardımınızı rica ediyorum. Saygılarımla,

Cevap : 1- Düzeltme 2023 için yapılmış ise takip eden yıllarda da yapılması gerekir. 2-Evet Not ; Sorunuzun sonuna isim telefon ve kimlik bilgisi yazmayınız . Burada verilen cevaplar Size gönderilmekte ayrıca web sayfamıza isim ve sicil numarası OLMADAN kayıt edilmektedir. Bu neden ile sorudaki isminiz silinmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.