Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2024 09:16 (Üye) Soru : Sayın üstadım merhaba, 2021 yılında şirket aktifine giren binek aracın enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde ilgili araca ait 257 birikmiş amortismanlar hesap bakiyesi 360.000TL olup, 2021 yılı binek araç amortisman ayırma sınırı olan 320.000TL’yi geçmektedir. İlgili araç için 2021 yılı amortisman ayırma sınırına kadar mı amortisman ayıracağız?

Cevap : Enflasyon düzeltmesinde amortisman ayırma sınırı dikkate alınmayacağı görüşündeyiz. Bu konuda özel bir düzenleme yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.