Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2024 11:06 (Üye) Soru : Merhaba, işletmelerde 2 yıl içinde yenisi alınması şartı ile taşıt satış karlarını 549 hesapta takip ediyoruz. Aynı durum imalat işletmelerinde makine ve teçhizat alımları içinde geçerli mi. "Lazer Büküm Makinesi vb." Teşekkürler...

Cevap : Yenileme fonu Tüm ATİK için geçerlidir. VUK Amortismana Tabi Malların Satılması Madde 328 a) Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı, işin niteliğine göre zorunlu bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan doğan kâr, satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilir. Bu süre içinde, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan kâr, satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.