Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2024 11:23 (Üye) Soru : merhaba, ben dünkü sorumu sanırım yanlış sordum. tekrar aktarsam ve yardımcı olabilirseniz cok memnun olurum. bu firmamızın 500 ödenmiş sermaye hareketleri incelenmiştir. 2003 ve 2004 de enflasyon düzeltmesi yapmış bir firmamız var. Biz 31/12/2023 de yeni enflasyon düzeltmesini yapacagız. Düzeltme katsayısını bulabilmek icin; iki tarihe ihtiyacımız var. biri mali tabloun ait oldugu ay olan 31/12/2023 tarihli fiyat endeksidir. digerinin hangi tarihli fiyat endeksi olacagına karar veremedim. 31/12/2023 fiyat endeksini , Hangi Tarihli Fiyat endeksine bölmem gerektigini tespit etmek icin sorumu sormuştum. yardımcı olabılırseniz memnun olurum. 1 - Bu firma 2000 yılında 300.000-tl nakit sermaye taahhüdü ile kurulmuştur. nakit sermeye taahhüdü ortaklarca 30/eylül/2000 tarihinde defaten ödenmiştir. 31/12/2023 de 500 ödenmiş sermayenin enflasyon düzeltmesini yaparken, DÜZELTMENİN YAPILDIGI MALİ TABLONUN AİT OLDUGU AY olan 31/12/2023 ile ; 500 ödenmiş sermaye içindeki 300.000-tl lik kısım için, düzeltmeye esas tarihteki fiyat endeksi olarak, ödeme tarihi 30/ eylül 2000 tarihli fiyat endeksi mi esas alınacaktır? yoksa 31/12/2004 tarihli fiyat endeksi mi esas alınacaktır? 2 - aynı firma ; 2002 yılında 570 geçmiş yıllar kârlarındaki 700.000-tl yi SMMM raporu ile sermaye artırımı yaparak sermayeye ilave etmiş. ito tescil ve ilan tarihi 30/kasım/2002 dir. 2002 yılında yapılan sermaye artırımı ıle 570 geçmiş yıllar karları hesabından sermayeye ilave edilen 700.000-TL inin DÜZELTME KATSAYISI için 31/12/2023 deki mali tablonun ait oldugu dönem fiyat endeksi ile hangi tarihteki fiyat endeksini bölmeliyiz? DÜZELTME KATSAYISINI bulabilmek icin , mali tablonun oldugu 31/12/2023 tarihli fiyat endeksi ile ; İTO TESCİL VE İLAN tarihi olan 30/kasım/2002 tarihteki fiyat endeksini baz alarak mı bulmalıyız? yoksa burada da yine DÜZELTME KATSAYISINI bulabilmek icin , mali tablonun oldugu 31/12/2023 tarihli fiyat endeksi ile ; 31/12/2004 tarihli fiyat endeksini baz alarak mı bulmalıyız? tesekkurler

Cevap : Bahsettiğiniz konuların burada kısa cümleler ile yanıtlanması söz konusu değildir. Sağlıklı Enflasyon düzeltmesi yapabilmeniz için Öncelik ile 555 sayılı VUK Genel tebliği ve 165 sayılı Sirküleri incelemeniz gerekir yi-üfe endeksleri söz konusu tebliğ de yer almaktadır. Endeksler ile katsayı hesaplanır. Diğer taraftan TÜRMOB e-birlik sisteminde Hesaplama tablosu yer almaktadır. Mizan rakamlarını yazmanız halinde hesaplamalar otomatik olarak yapılmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.