Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2024 11:33 (Üye) Soru : Sayın Danışmanımız. Müşterinin eurobond faiz geliri var ancak 150 000 TL in altında. Aynı zamanda ticari kazancı dolayısıyla gelir vergisi mükellefi ve ticari kazancı ile birlikte toplam gelir 150 000 TL yi aşıyor. Bu durumda eurobond faiz gelirini yıllık beyannamesinde menkul sermaye iratlarına dahil edecek midir. Teşekkür ediyorum.

Cevap : Ticari kazanç +MSİ Toplam geliri 150.000 TL aşması halinde eurobond faiz gelir de dahil edilecektir. (GVK Md. 1-c) EUROBOND FAİZ GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ: ¦ Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendinin (a) alt bendi kapsamında %0 oranında stopaja tabidir. Eurobond kupon ödemesi nitelik olarak faiz geliridir. Bu gelirler Gelir Vergisi Kanunu açısından “Menkul Sermaye İradı” olarak kabul edilirler. Aracı kurum veya banka aracılığıyla, eurobond alım satımı yapılması veya eurobondlardan faiz geliri elde edilmesi durumunda, bu kurumlar tarafından herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Herhangi bir vergi kesintisi yapılmadığı için bu gelir ve kazançların istisna veya beyan sınırı tutarlarını aşması halinde gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir. Kupon ödemesi döviz olacağı için tahsil edildiği tarihteki merkez bankası döviz alış kuru ile TL'ye çevrilecektir. Baz alınması gereken kur kupon ödemesinin gerçekleştiği tarihten bir gün öncesinin TCMB döviz alış kurudur. 2023 senesi içerisinde alınan toplam kupon ödemesi tutarı 150.000-TL'yi aşması durumunda Gelir Vergisi Beyannamesi verme zorunluluğu doğacaktır. Bu tutarı aşmaması durumunda ise beyan sınırının altında kalacağı için herhangi bir beyanname verilmeyecektir. Hesaplama sadece Eurobond geliri olduğu varsayılarak yapılmıştır. Yıllık beyan haddinin aşılıp aşılmadığının tespitinde; beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (ücret geliri hariç) dikkate alınması gerekir. (GVK md. 86/1-c)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.