Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2024 15:15 (Üye) Soru : Sayın yetkili , hisseli tapuya ait meskenden kira alınıyor. Kirayı alan tek bir kişi diğer hissedarlar buna rıza gösteriyorlar.Beyanname verilirken kira gelirleriniz ve bu gelirleri elde ettiğiniz gayrimenkullere ilişkin bilgiler bölümünde hisse oranı bölümüne ne yazılması gerekiyor alınan tutar kümülatif olduğu için gerçek oran yazılınca sanki o orana düşen tutar gibi algılıyorum .Oysaki alınan kira tutarı o hisseye düşenden fazla . Bir de hisseli yazılınca altta diğer hissedarlara ait bilgiler isteniyor hissedarlar bilgilerinin paylaşılmasını istemiyor para almadıkları gerekçesiyle .Beyanname en doğru şekilde nasıl verilmeli bilgilendirme için şimdiden teşekkür ediyorum.

Cevap : Hisseli Gayri menkullerde GMSİ beyanının her hissedar elde ettiği geliri beyan edecek .(Kira bedelinin tek kişi tarafından alınması bu durumu değiştirmez) Hissedarların isteğine göre kanun uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.