Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2024 16:47 (Üye) Soru : Sayın danışmanım kolay gelsin sizler iki sorum olacak. Birinci sorum enflasyon düzeltme seminerlerinde 31.12.2023 tarihinden önce mükellefiyeti son bulan mükellefler enflasyon düzeltmesi yapmalarına gerek olmadığı fakat son günlerde üyelere vermiş olduğunuz cevaplarda 31.12.2023 tarihinden önce kapatan firmalarda enflasyon düzeltmesi yapmaları gerekmektedir denmektedir. Kapatılan firmalar enflasyon düzeltmesi yapmaları gerekir mi. İkinci sorum ise Mesken kirası olupta aynı zamanda kendileri de kirada oturan GMSİ Mükellefi ödemiş oldukları kiraların yarısını bir eş diğer yarısını ise diğer eş tarafından ödenmiştir. Ailenin bütünlüğü karinesinden hareketle ayrı ayrı ödenen kira tek eş tarafında kira gelirinden indirim konusu yapabilir mi. Saygılar.

Cevap : 1-Tebliğde Düzeltme YAPILMAYACAK diye bir belirleme yok. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 555) ALTINCI BÖLÜM Diğer Hususlar . Enflasyon düzeltmesi yapılan döneme ait gelir/kurumlar beyannamesine eklenecek bilanço MADDE 52- (1) Enflasyon düzeltmesi yapma ve geçici vergi beyannamesi verme zorunluluğu bulunan mükelleflerce, enflasyon düzeltmesinin yapıldığı geçici vergi ve hesap dönemlerine ilişkin gelir/kurumlar beyannamelerine düzeltilmiş (düzeltme sonrası) bilanço eklenir. (2) Tebliğin üçüncü bölümü kapsamında enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflerce, 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR/KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİNDE, 2023 HESAP DÖNEMİ SONUNA AİT BİLANÇONUN DÜZELTMEDEN ÖNCEKİ HALİ İLE DÜZELTME SONRASINDA OLUŞAN HALİNE BİRLİKTE YER VERİLİR. 2-İndirim yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.