Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2024 09:54 (Üye) Soru : Selamlar sayın danışman önümüze yeni 2023 yılı Eylül ayına ait(üstünden 6 ay geçmiş) bir avukat arabuluculuk makbuzu geldi. Makbuz detaylarında dosya numarası ve anlaşma detaylarına yer verilmiş, ancak ödemesi başka bir avukat üzerinden yapılmış.(33.500 Brüt) Bu makbuzu hiç kayıtlara almasak firma olarak herhangi bir cezaya maruz kalır mıyız? İlgili avukatın iptal edip tekrar kesme durumu olabilir mi?

Cevap : Makbuzun kayıtlara alınmaması söz konusu olmaz. Makbuzda hesaplanan GV stopajın için Eylül 2023 için MUHSGK beyannamesini pişmanlık hükümlerine göre düzeltme Beyannamesi verilmesi gerekir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.