Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2024 13:23 (Üye) Soru : 180 Nolu Gel. Ay. Gid Hesabında yer alan, vergi yapılandırmadan kaynaklı faiz tutarları tahakkuk kaydından kaynaklanan tutarlar için enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüşlerinizi talep ederim.

Cevap : 180 ve 280 hesaplar 555 SAYILI VUK Genel tebliği ekindeki listelerden Parasal Olmayan kıymetler arasında sayılmıştır Enflasyon düzeltmesi yapılacak 555 sayılı Tebliği inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.