Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2024 11:40 (Üye) Soru : Sayın yetkili, Sorumuz şu; firmamız uluslararası Nakliye Taşımacığılığı faaliyeti yürütüyor. L2 ve C2 gibi belgelere sahip, Kendine ait özmal araçları ve L2 belgesi kapsamına aldığı ve sözleşme yaptığı başka mükelleflere ait kiraladığı araçlar var. bu araçlardan almış olduğu hizmet fatularını KDV den istisna olarak kabul ediyordu. Yalnız 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi .Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 49 Seri No.lu Tebliği’ne göre bize bazı firmalar kdv li bazı firmalarda kdv siz olarak kesmeye devam ediyor. Burada C2 veya L2 belgesinin bizde olması fakat L2 belgesinde sözleşme yaptığmız halde karşıki firmalarda Belge olmaması fark oluştururmu.?

Cevap : 49 Sayılı tebliği ile yapılan düzenleme ile; mükelleflerin istisnadan yararlanabilmesi için taşımacılık faaliyetini yaptıkları dönemde uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince kendileri adına düzenlenmiş geçerli bir yetki belgesine sahip olmalarının zorunlu olduğu, taşımacılık faaliyetinde kullanılan taşıtların tek bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olması gerektiğinden bu faaliyetin yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı özmal veya kiralık araçlarla yapılmasının mümkün olduğu açıklanmıştır. Karşı firmaların belgelerinin olup olmayacağı konusunda bilgimiz yok. GİB den bilgi alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.