Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2024 15:05 (Üye) Soru : Merhaba sayın yetkili, 525 Hesapta Stok Affı 'nı tutarı yer almaktadır. Bu hesabın enflasyon düzeltmesine tabi tutulamayacağı doğrudan 698 hesaba aktarılacağına dair dönüş yaptınız. Bu tutar içi 31.12.2023 tarihinde 331 ortağa çekme kaydı atmamızda bir engel yoktur değil mi çünkü bu stok affı tutarının ortağa vergisiz olarak çekilebileceği yazıyordu?

Cevap : 331 hesaba virman edilmesinde bir sakınca yok. Ancak; 331 hesap parasal olmayan kıymettir. Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. Sağlıklı ve hukuka uygun Enflasyon düzeltmesi yapabilmeniz için 555 sayılı VUK tebliğ ile 165 sayılı VUK sirkülerini incelemeniz gerekir. Aksi durumda yanlış işlemler yaparsınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.