Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2024 16:53 (Üye) Soru : Sayın yetkili, Gelir Vergisi ile ilgili bir konuda değerli görüşlerinize ihtiyacımız var. Konu aşağıdaki şekilde; %50 hisse kendine, %50 hisse eşine ait olmak üzere bir gayrimenkulü bulunan, eşi ile birlikte bu gayrimenkulde ikamet eden Serbest Meslek Erbabı bir doktor mükellef var. Bu gayrimenkulün bir odasını, eşinin hissedarı olduğu e-ticaret şirketine kiraya verdiler ve burdan elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradı var. Ayrıca bu doktor mükellefin hisseli olarak konut kira geliri de bulunmakta. Serbest Meslek Kazançlarından dolayı Gelir Vergisi Beyannamesi verecek olan bu mükellefin, ikamet ettiği konutun bir odasını kiralaması dolayısıyla elde ettikleri kira geliri rayiçin %5 rakamının altında kalmakta. Bu kira gelirine rayiç bedel uygulamak gerekli midir? Nasıl hesaplama yapılmalıdır? Teşekkürler,

Cevap : İş yeri ile ilgili olarak Kira sözleşmesi olması halinde ve ödemeler banka dekontu ile tevsik edilmesi durumunda Emsal kira bedeli hesaplanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.