Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2024 17:21 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerin beyanında dönem içerisinde alınan kıdem tazminatı tutarı gayri safi tutar ve safi tutarın hesaplanmasında dahil edilmemesi durumunda kişinin internet vergi dairesi sorgusundaki vergi matrahında tutarsızlık oluşmaktadır. Kıdem tazminatı tutarı kadar eksik beyan edebilir miyiz?

Cevap : Eksik beyan edilir. Çünkü Kıdem tazminatı Vergiye tabi değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.