Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2024 18:02 (Üye) Soru : SAYIN İLGİLİ; “Avukatlık Adi Ortaklığı müvekkilim var, ihtiyari bilanço usulü defter tutuyoruz , ortakları avukat serbest meslek erbabı ve defter beyanda Gelir Vergine tabi ama Gelir Vergisi bilanço ve gelir tablosu şeklinde bir ek olmadığı,…” Bu durumda müvekkilim Enflasyon Muhasebesine tabi mi?

Cevap : Avukatlar (Ortaklık da olsa) DBS den Serbest Meslek Kazanç defteri tutmak zorundadır. İhtiyari de olsa Bilanço usulüne göre defter TUTAMAZLAR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.