Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.03.2024 10:42 (Üye) Soru : MERHABA ARAÇ YENİLEME FONU İLE İLGİLİ İKİ FARKLI GÖRÜŞ VAR. 2021 YILINDA AYIRDIĞIMIZ FONU HALA KULLANMADIK.3 YIL SONUNDA GELİR VERGİSİNE İLAVESİ SÖZ KONUSU.YIL HESABI YAPARKEN CARİ YILI YANİ 2021 YILINI HESABA KATACAK MIYIZ YOKSA TAKİP YIL YANİ 2022 YILINDAN MI BAŞLAYIP 3 YIL HESABI YAPMAMIZ GEREKİR?TEŞEKKÜRLER...

Cevap : 26.10.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 3 YILLIK SÜRE HESABI DEĞİŞTİ. ÖRNEK OLAYDAKİ SÜRE 2022 DEN İTİBAREN BAŞLAYACAK. VUK Madde 328 a) Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı, işin niteliğine göre zorunlu bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan doğan kâr, satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilir. Bu süre içinde, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan kâr, satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.