Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.03.2024 12:31 (Üye) Soru : sayın yetkili merhaba, Turizm Katkı Payı Genel Tebliği de Net Satışlar; Bu payın hesabında dikkate alınacak işletmelerindeki esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında aldıkları veya tahakkuk ettirdikleri toplam değerler ile bunlarla ilgili sübvansiyonlar şeklinde devam etmektedir. SİZLERE SORUM: Yukarıdaki açıklamaya göre ilgili dönem içerisinde satılan taşıtlar, demirbaşlar, tesis makine cihaz satışları NET SATIŞLARLA İLGİLİ HESAPLAMAYA DAHİL EDİLECEK MİDİR? İyi Çalışmalar...

Cevap : ATİK SATIŞ GELİRLERİ DAHİL EDİLMEZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.