Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.03.2024 13:05 (Üye) Soru : Merhaba, Aşağıdaki cevap yanlış olmuş, ihtiyari bilanço usulü defter tutabileceğine dair mukteza var, bu kapsamda soruyu tekrar irdeleyebilir misiniz? Soru: SAYIN İLGİLİ; "Avukatlık Adi Ortaklığı müvekkilim var, ihtiyari bilanço usulü defter tutuyoruz , ortakları avukat serbest meslek erbabı ve defter beyanda Gelir Vergine tabi ama Gelir Vergisi bilanço ve gelir tablosu şeklinde bir ek olmadığı,." Bu durumda müvekkilim Enflasyon Muhasebesine tabi mi? Cevap:Sayın, Avukatlar (Ortaklık da olsa) DBS den Serbest Meslek Kazanç defteri tutmak zorundadır. İhtiyari de olsa Bilanço usulüne göre defter TUTAMAZLAR. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap : Sizin uygulamanızda Şayet Bilanço esasına göre defter tutuyorsanız DBS de tuttuğun defter nedir. Hem DBS den SM Kazanç defti hem de Bilanço esasına göre defter tutulmaz. Bilanço esasına göre defter tutan GV mükellefleri elbette Enflasyon düzeltmesi yapacaktır. Sonuç olarak; Bize göre cevap doğrudur. Burada verilen cevaplar YORUMDUR. Resmi bir görüş değildir. Uyup uymamak sizin tercihiniz dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.