Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.03.2024 13:10 (Üye) Soru : Şahıs firması açılıştan itibaren bilançoya tabi geçmiş yıllardan kalan ve 2023 yılı ekim ayı sonunda da alacak bakiyesi veren (3.700.000.-TL.) 331 ortaklar hesabını tek bir virman işlemi ile 500 sermaye hesabına aktarmak (tescile tabi olmadığı için) ve 500 hesaba bu aktarımdan sonra 2023 yılı ekim ayından 2023 aralık sonuna kadar aktarılan bu 3.700.000.-TL.için enflasyon düzeltmesi yapmak VUK ve Ticaret Kanunu açısından ve Enflasyon düzeltmesi açısından doğru olur mu?Bu yapacağımız işlem bize 2024 yılında yapılacak enf.düz.sonrasında karın azalması için fayda sağlar mı?

Cevap : Bilanço esasına göre defter tutan GV mükellefleri bize göre 131-231-331-431 hesapları kullanamaz.331 hesap 500 hesap ile kapatılır. 2024 de fayda veya zarar sağlaması diye bir görüş olmaz. Bilançodaki parasal değerlerin TÜMÜ Enflasyon düzeltmesine tabi tutularak sonuç elde edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.