Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.03.2024 13:32 (Üye) Soru : Merhaba, Ticari kazanç sahibi aynı zamanda 15.000 TL konut kira geliri elde etti. bu kişi 21.000 TL lik beyan sınırının altında kaldığı için sadece Ticari kazancını beyan edecek ve konut kira gelirini beyan etmeyecek diye biliyorum. teyit etme imkanınız var mıdır? Saygılarımla.

Cevap : Ticari kazanç elde edenler GVK 21. maddesindeki istisnayı (2023 için 21.000 TL) indiremez. Madde metnini inceleyiniz. Gayrimenkuller ve Haklarda GVK Madde 21 ........ TİCARİ , zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu İSTİSNA DAN FAYDALANAMAZLAR
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.