Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.03.2024 17:42 (Üye) Soru : 2023 yılında ticari zararımız 1 milyon 962 bin türk lirası işyeri kira gelirimiz 250 bin türk lirası ve ortak olduğumuz bir şirketin kar dağıtım gelirimiz 1 milyon 500 bin türk lirasıdır. ticari zararımız işyeri ve menkul sermaye iradi gelirmizden fazla olduğu için işyeri ve menkul sermaye iradı bildirim yapılmayacakmıdır?

Cevap : Ticari kazanç, GMSİ ve MSİ beyan edilecek Beyanname sistemi hesaplama yapacak Ödenecek vergi çıkmayacak. Gelirin Toplanması ve Beyan GVK Madde 85 Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu GVK Madde 88 Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir. Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara naklolunamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.