Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.03.2024 10:11 (Üye) Soru : Sayın danışmanın kolay gelsin. VUK 555 Genel Tebliği 17 maddesi 6 bendi -c) Şahıs işletmelerinde sermaye tescile tabi olmadığından, sermaye hesabında yer alan tutarın defter kayıt tarihinin, sonraki yıllarda ise dönem sonunda meydana gelen artış ve azalışlarda (oluşan kârın/zararın sermaye ile ilişkilendirilmesi gibi) hesap dönemi sonunun,dikkate alınması uygun bulunmuştur şeklindedir. Açıkçası bu maddeyi yorumlamada zorlanıyorum. Dönem sonu derken dönem başı dahil kümülatif değerlerimi dikkate alacağım yoksa dönem sonu düzeltildiği için bir sonraki yıl dönem sonu ile dönem başı farkına mı düzeltme yapacağım. Bunla ilgili ne tebliğde nede sirkülerde açıklama yok. Örneğin ilk defa 2011 yılında bilançoya geçen şahıs firmasının 1.1.2011 de açılış kayıtlarında 8.999.00 tl sermaye mevcuttur taki 2020 yılına kadar aynı tutar durmaktadır. 2020 yılına geldiğimizde 8.999,00 tl devir ile birlikte sermaye 30.227 tl olmuştur. Şimdi 2020 de düzelteceğim tutar 30.227 tl midir yoksa 30.227,00 - 8.999,0 =21.228.00 tl midir. Dönem başı ile dönem sonu farkına düzeltme yapmamız durumunda sermayenin eksi ye geçtiği durumlarda düzeltme yapılacak mı. Maalesef Seminerlerde dahi bu konu üzerinde hiç durulmadı sorulan cevaplar tam olarak karşılık bulmadı. Bu konuda net ve anlaşılır bir cevap verirseniz diğer meslek mensubu arkadaşlarımızın da bu konudaki sorunları çözülmüş olur saygılar.

Cevap : "Tebliğde ve sirkü de neden açıklama olmadığını" biz bilemeyiz. Muhatap GİB dır. Şahız İşletmelerin de 500 hesap için her yıl dönem başı (01/01) ile dönem sonu (31/12) baz alınarak düzeltme yapılacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.