Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.03.2024 17:10 (Üye) Soru : Merhaba; Noter satış sözleşmesi ile şirketimize şahıstan araç aldık. 1-BA'da beyan edecek miyiz? 2-Ba'da beyan edeceksek aracı satın aldığımız kişiyi mi beyan edeceğiz?

Cevap : - 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4.11 numaralı bendinde, “Noterlerin, Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. AYNI ŞEKİLDE, NOTERLERDE YAPTIRILAN İŞLEMLERİN DE BA FORMU İLE BİLDİRİLMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.”, Yukarıdaki hükme göre Ba formunda bildirilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.