Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.03.2024 11:59 (Üye) Soru : Merhabalar, müşterim uzun süredir ödeme yapmaktan imtina etmekte olup, kendisine ödeme yapmadığı takdirde beyanname vermeyip, sözleşme feshedeceğimi defaatle bildirdim. Lakin ödemesini gerçekleştirmedi. Belgelerini de tarafıma ibraz etmedi. - Sözleşmemi bugün tarihi itibariyle sonlandırıp, Şubat 2024 dönemine ilişkin beyanname sorumluluğumdan kurtulabilir miyim? - Hukuki olarak bir sorumluluk/sorun bulunmakta mıdır? - Ayrıca, defter belge teslimi ile ilgili olarak belgeleri teslim almazsa nasıl bir yol izlemem gerekmektedir? (Kendisine noter kanalıyla ihtarname henüz göndermedim - 2024 Dönemi için sözleşme yenilemesi yapmadım)

Cevap : Bu gün fesih yapar iseniz mart ayı sorumluluğu da siz ait olur.2024 yılı sözleşmesi yapmamanız bir eksikliktir. SM, SMMM VE YMM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R. Gazete No. 20391 R.G Tarihi: 3.1.1990 Defter ve Belgelerin Saklanması ve İadesi Madde 27 - Meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar. Şu kadar ki, defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.