Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.03.2024 16:49 (Üye) Soru : merhabalar, sigorta işten ayrılış bildirgesi verilmiş sonra iptali unutulmuş fakat sigorta primleri döneminde tam olarak yatırılmış bir personelin şuan işten ayrılış bildirgesini iptal etsek cezalı bir durum ile karşılaşırmıyız. işçi çalışmaya devam ediyor. Teşekkürler

Cevap : 10 günlük süre geçtikten sonra işverence bildirgenin sehven verilmesi, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenen raporlarla silinmesinin istenmesi ya da mahkeme kararı ile silinmesi gereken durumlarda silme işlemi SGK memurlarınca “4/a Tescil Programı”nın “İşten Ayrılış Silme” menüsü aracılığıyla yapılır. İşverenlerin işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi geçtikten sonraki düzeltme ve güncelleme taleplerinin yapılabilmesi bakımından, işverenin sunduğu belgelerdeki işten ayrılış tarihinin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimle kontrol edilir, şüphe ve tereddüt olmaması halinde söz konusu bildirgelerin döküm alındıktan sonra silinir, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin gün, prime esas kazanç ve işten çıkış tarihi bilgilerinin aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma verilmemişse işverenden temin edilerek, verilmiş ve işverenin beyanı ile uyumlu ise aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen kayıtlar esas alınarak düzeltilmesi, oluşan idari para cezasının silinen işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi içinde olması halinde komisyon kararı ile kaldırılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.