Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.03.2024 17:16 (Üye) Soru : Merhaba Bir arkadaşımız kendisine ait Daireden 2023 Yılında 300.000.- TL. mesken Kira geliri elde etmiştir. Arkadaşımın 2023 yılında mesken olarak kiraladığı farklı semtlerde 2 adet konut vardır. ve bu konutların ikisinide fiilen kullanmaktadır. Resmi ikametgahı görünen meskene 150.000.- yıllık ve diğer meskene 100.000.- Yıllık kira ödemiştir. GMSİ. beyannamesinde kiraladığı meskenlere ait toplam 250.000.- TL. kirayı Gerçek usulü seçip matrahtan indirebilirmi? Kolay gelsin. Acilen bekliyorum.

Cevap : Sadece Nüfus idaresindeki kayıtlı ikametine ödediği kira bedelini (150.000TL) indirir. Medeni kanun 19. maddesine göre bir kişinin tek ikamet adresi olur. TÜRK MEDENİ KANUNU Madde 19- Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticarî ve sınaî kuruluşlar hakkında uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.