Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2024 10:16 (Üye) Soru : Merhabalar, Aralık sonu itibari ile neviz değişikliği yapıp,Ltd.Şti'nden A.Ş'ye geçtik.Ortaklardan ikisi,2000 li yılların başından beri Ltd.Şti'nde sigortalı ve nevi değişikliği sonrası yine 4a sigortalılıkları devam ediyor.Bu iki ortak aynı zamanda hem ortak hem de yönetim kurulu üyesi. Sorum Şu: 1- Ltd.Şti'nden A.'ye döndüğümüzden dolayı 4a sigortalı olan bu iki ortağın sigortalılık durumunda herhangi bir değişiklik söz konusu olur mu? Biilgi paylaşmanızı rica ederim.

Cevap : Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları sigortalı sayılırlar.” hükmü ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının zorunlu sigortalılık statüleri 4/1-b olarak belirlenmiştir. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarihten itibaren 4-b kapsamında sigortalı sayılırlar ve en geç 15 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”)’na bildirilmeleri gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar vardır. Bunlardan ilki, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.01.2018 tarihinden önce 4/1-a kapsamında sigortalı olan yönetim kurulu üyesi şirket ortaklarının sigortalılık statüleridir. Bu durumda olan şirket ortaklarının 4/1-a kapsamındaki sigortalılık statüleri çalışmaları kesintiye uğrayana kadar devam eder. Yani yönetim kurulu üyesi olup 01.10.2008 öncesinde 4/1-a kapsamında bildirilmiş olan şirket ortaklarının kazanılmış hakları korunmaya devam edecektir. Diğer yandan Kanun’un yayım tarihinden önce 4/1-a statüsünde sigortalı olan ortak, 01.01.2018 tarihi ve sonrasında ilk defa yönetim kurulu üyesi seçilirse 4-a kapsamındaki çalışması, yönetim kuruluna seçildiği tarih itibariyle son bulacak ve bu tarih itibariyle artık 4-b kapsamında sigortalılığı başlayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.