Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2024 13:32 (Üye) Soru : Merhaba , Amerikalı bir şirketin %100 ortağı olduğu bir yazılım şirketimiz var . Anonim şirket olarak faaliyette bulunmaktadır. Yurtdışına kestiğimiz faturalar yazılım hizmet bedeli iken firmada çalışan sadece finansçı ve muhasebeciler kaldı . Amerika’da ki firmaya finans hizmeti veriyorlar. Bu durumda Amerika’daki firmaya muhasebe kaydı tutma diye fatura kesebilir miyiz? -Bu şekilde fatura kesersek eğer hizmet ihracatından doğan kdv iadesi alabilir miyiz? -%80 kurumlar vergisi kurumlar vergisi indiriminden faydalanabilir miyiz? ğ) (Ek: 31/5/2012-6322/36 md. (5) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri (7491 sayılı kanunun 59.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelirler ve kazançlara uygulanmak üzere 28.12.2023) kazancın, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla, %80’i. (10)

Cevap : KDV hizmet ihracından yararlanmak için çalışanların vasfının ve sayısının önemi olmaz. KDV 12. maddedeki ve KVK 10/ (1) ğ maddedeki şartlar var ise istisna ve indirimden yararlanılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.