Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2024 09:03 (Üye) Soru : Sayın yetkili, 2023 yılı 10. ay E defter göndermek istediğimizde, sekiz adet mükellefimizin, 7.8.9. ay E defter bilgilerinin Zirve muhasebe programı üzerinden sildiğini, kaybolduğunu fark ettik. Elimizdeki datalar, 2023/06 dönemini kapsıyor. Silinme işleminin nasıl gerçekleştiğini, virüs, yazılım güncellemesi vb etkenlerden olup olmadığını tespit edemedik. Bir şekilde verilere ulaşamıyoruz. İlgili firmalarımızın için 2023/9.ay dahil tüm e-efterleri sürelerinde gönderildi. 2023/10.11.12 ay defterlerini gönderemiyoruz? 2023/7.8.9.ay e edefter bilgilerini nasıl alacağız? Gelir idaresinden 2. kopyalarını alamak mümkün olur mu? Zirve yazılım ile görüştüğümüzde, Gelir idaresi ile görüşmemiz gerektiğini iletiyor. Gelir İdaresi ile görüştüğümüzde zayi olduysa dava edilmesi gerektiğini söylüyor? Zayi davası açmadan başka imkanı yokmu? 2.kopya defterleri Gelir idaresinden talep edilemez mi? Dava açılacaksa, 8 adet mükellef için ben mi açmalıyım? Yoksa her mükellef kendisi mi açması gerekir? İlk defa böyle bir durum başıma geldi? Yardım ve önerilerinize fazla ihtiyaç duymaktayım. Saygılarımla.

Cevap : Bahsettiğiniz teknik düzenlemeler konusunda bilgimiz yok. Vergi davaları Mükellefler tarafından açılır meslek mensuplarının böyle bir yetkisi yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.