Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2024 09:16 (Üye) Soru : 2023 yılı gelir vergisi beyanı vermek için birden fazla işyerinde 150.000 sınırını geçmiyoruz , fakat tek bir işyerinden huzur hakkı alıyoruz . Huzur hakkını da işyeri kira gelirlerine dahil etmeli miyiz . Tek işverenden alınan huzur hakkı vergiye tabi midir

Cevap : 2023 yılı Huzur hakkı (Ücret) tutarı 1.900.000 TL dan fazla olması halinde Yıllık beyanname verilir. 150.000 L dan az iş yeri kira geliri için yıllık beyanname verilmez.(GVK Md.86)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.