Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2024 15:01 (Üye) Soru : Merhaba Avukat bir mükellefim motorsiklet satın aldı fakat satıcı fatura keserken 770.000 TL lik faturanın 740.000 TL sini özel matrah kesmiş. Bu doğru bir işlem midir? Kdv nin %20 olması gerekmez mi? Motorsikleti alan bir serbest meslek erbabı kdv yi kullanmasında bir sakınca var mı? Teşekkürler

Cevap : Satış, Özel matrah lı da olsa normalde olsa KDV oranı % 20 dir. Satıcının Durumunu bilmiyoruz. 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtın teslimlerinde özel matrah uygulaması YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN YETKİ BELGESİ OLAN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR. Müşteriniz aldığı faturadaki KDV ni indirim konusu yapacak .Özel matrah sizin müşterinizin konusu değildir. Sorumlu Satıcıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.