Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2024 16:39 (Üye) Soru : Amortismana tabi araç Aralık 2023 de karlı olarak satılmıştır. Aynı cins araçın yenisi 31/12/23 alınmış olup bu araca YENİLEME FONU uygulanabirmi. Teredütler var Görüşünüz bu konuda nedir. Sagılarımla,

Cevap : Mükellef Bilanço esasına tabi ise yenilme fonu oluşturulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.