Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.04.2024 14:22 (Üye) Soru : merhaba iştirakimiz olan şirket sermaye yedeklerini kullanmak suretiyle sermaye artırımında bulunmuş bu artırıma istinaden tarafımıza bedelsiz hisseler vermiştir kv 1 sıra nolu tebliğde bu bedellerin iştirak eden yönünden aktif ve pasifinde artışa neden olmaması gerektiği belirtilmiş o halde biz bu işlemi kayıtlarda nasıl gösterebiliriz .Bu verilen tutar enf.düzeltmesine tabi midir ?

Cevap : Sermaye artırımı nedeniyle verilecek bedelsiz hisse senetleri, şirkete iştirak edenlerin aktif ve pasiflerinde bir artışa neden olmaz. Dolayısıyla, bedelsiz hisse senetleri nedeniyle iştirak edenin aktifindeki hisselerin sadece adedi değişir, alış/maliyet bedeli değişmez. Dolayısıyla, iştirak edilen şirket sermaye yedeklerini kullanarak sermayesini arttırıp, bedelsiz hisse verirse, iştirak eden şirkette herhangi bir kayıt yapmak gerekmez. 242 hesap parasal olmayan kıymet olup , Enflasyon düzeltmesi yapılacak
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.