Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.04.2024 14:34 (Üye) Soru : Sayın danışman, Tasfiye'ye girecek bir limited şirketin 2023 yılı bilançosuna enflasyon düzeltmesi işlemlerini yaptık. Aktifinde düzeltilecek parasal olmayan bir kıymet yoktu. Pasifinde ise geçmiş yıllar karları ile sermaye ve yasal yedekler vardı. Semaye ve yasal yedekler düzeltildi ve geçmiş yıllar karları 698 hesaba atılarak kapatıldı. Sonucunda ise Enflasyon Düzeltmesi-Geçmiş yıllar zararı oluştu. Bu durumda dağıtılacak bir kar ve ona bağlı stopaj kalmamıştır. Meslektaşlarla yapılan görüşmelerde kar dağıtımı ve stopajı olmalıdır denilmektedir. Bende bilançoda olmayan bir kalem nasıl dağıtılır ve stopajı ödenir diye sorunca cevap alamıyorum.Bu konda bizi aydınlatmanızı rica eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : VUK 555 Tebliği’nin 54. maddesini referans alarak; 31.12.2023 tarihli bilançoda dağıtıma konu edilebilir geçmiş yıllar karı/dönem karı varsa, düzeltme sonucu 698 no.lu torba hesabın bakiyesi zarar sonucunu verse bile kar dağıtımı yapılabilmesi mümkündür. Düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıllar zararının bilançoda bulunduğu ve bu mahsubun yapılmadığı müddetçe, bu zarar tutarının kar dağıtımında dikkate alınması gerekir. Çünkü 1.1.2024 tarihinden itibaren yapılacak tüm öz sermaye hesaplarında dikkate alınacak bir zararın, ortaya çıktığı 31.12.2023 tarihli bilançolarda dikkate alınmamasını gerektiren özel bir durum söz konusu değildir. Bu çerçevede 502-580 gibi Özsermaye kalemleri ile Enflasyon Düzeltmesi sonucu oluşan Enflasyon Düzeltme zararlarının birbiri arasında mahsubu mümkündür. Bununla birlikte tekrardan oluşan Kâr'a dönülmesi ve bu kâr'ın (reel kar) dağıtılması gerektiği görüşündeyiz. BU bir yorumdur. GİB'den özelge alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.