Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.04.2024 09:02 (Üye) Soru : İyi günler, 2012 yılında satışı yapılan gayrimenkulun satış karı 549 özel fonlar hesabında aktarıldı.. sonraki yıllarda herhangi bir gayrimenkul alımı olmadı ..o tarihten bu yana tutar hesapta beklemektedir. diğer taraftan yurtdışı alacaklarından bir kısmının şüpheli alacak durumuna düşmüş olmasından dolayı da şirket özkaynakları eksiye düştü. yeni bir gayrimenkul alması finansal açıdan mümkün gözükmüyor.. iki seçenekle karşı karşıya kaldık; 1* 549 nolu hesabı enflasyon düzeltmesine tabi tutmadan 2023 yılı gelir tablosu hesaplarına aktararak bu hesabı kapatmak , veya 2* enflasyon değerlemesi yapıp özkaynakları güçlendirmek, ancak 549 hesabın 3 yıl bekleme süresini de gözönüne alırsak değerlemeye tabi tutmak ve bu hesapta bekletmek pek mantıklı durmuyor. 2024 yılında vergilendirme açısından ve 549 nolu hesabın işleyişi açısından nasıl bir yol takip etmemiz gerekir, konuyu değerlendirmenizi ve görüşlerinizi rica ediyoruz. Teşekkür ederiz.iyi çalışmalar.

Cevap : 549 hesabın 2012 yılından itibaren 3 yıl sonra dönem karına eklenmesi gerekirdi. Yapılan işlemin ve yanlışlığın nasıl düzeltileceği konusunda yorumumuz yok. GİB den özelge talep ediniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.