Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.04.2024 11:19 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, Sabit kıymetlerin enflasyon düzeltmesi sırasında kullanım ömrü dolmuş olsa da yapılan düzeltme esnasında hem sabit kıymet maliyeti hem de birikmiş amortisman aynı oranda değerlenmektedir. 2024 yılında 254/255 - 257 eşit olduğu için ilgili varlığın satışı tamamen Kar olarak mı gelir tablosuna yansıyacaktır. Ya da Enflasyon düzeltmesinden gelen birikmiş amortisman farkı dikkate alınmayıp sadece gerçek ayrılmış birikmiş amortismanlar üzerinden mi hesaplama yapılacaktır. Teşekkür ederim.

Cevap : Satış bedeline göre elbette kar oluşur.257 hesabın dikkate alınmaması diye bir işlem olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.