Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2024 10:14 (Üye) Soru : Memur emeklisi emekli olduğu belediyeden ayrıldıktan sonra tekrar aynı belediyede çalışabilir mi?

Cevap : Yaş haddinden dolayı emekliliğe sevk edilen bir memurun yeniden memurluğa alınması söz konusu olmasa da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93. maddesi, “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar, Kanunun 92.nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler.” hükmü ile memurların, emekli olduktan sonra yeniden memur olarak istihdamını mümkün kılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.