Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2024 10:48 (Üye) Soru : SİTE YÖNETİMİ ne ait ORTAK ALAN da bulunan 3-4 dükkanı işyerlerini kiraya verip sitenin işlerınde kullanmaktadır.Kontratlar site yönetimine aittir.İşyerleri stopaj uygulamaktadır.Aynı zamanda açık alan için otopark gelirimizi de iktisadi faaliyet açarak bildirmiş bulunmaktayız.İşyerleri iktisadi faaliyetinde aktifinde yer almamaktadır.İşyeri kira gelirlerini iktisadi faaliyeti olarak değerlendirip her ay faturasını kesip ticari kazanç olarak mı değerlendirmeliyiz? Yoksa şu an devam eden sistemımız doğru mudur?

Cevap : Site yönetimi tüzel kişilik değildir. İktisadi işletmesi olmaz. Kira veya diğer gelirler kat maliklerine ait dir. - Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre tevkifat yapma mecburiyetinde olmayanlara kiraya verilmesi (Örneğin, basit usulde vergiye tabi olanlara kiraya verilmesi) söz konusu ise, hak sahibi başına elde edilen kira bedeli, aynı kanunun 86’ncı maddesinin 1/(d) alt bendinde yer alan tutarı (2024 yılı için 13.000 TL) aşması halinde beyana dahil edilecek, aşmaması halinde ise beyana dahil edilmeyecek. - Söz konusu gayrimenkullerin, GVK’nin 94’üncü maddesine göre tevkifat yapma mecburiyetinde olanlara kiraya verilmesi söz konusu ise, hak sahibi başına elde edilen kira bedelinin, 2024 yılı için 230.000 TL aşması halinde beyana dahil edilecek, aşmaması halinde ise beyana dahil edilmeyecektir. - Hak sahiplerinin ortak mülkiyeti olan bu gayrimenkullerin ticari, zirai veya Kurumlar Vergisi’ne tabi olan işletmelerin aktifinde kayıtlı olması halinde; ödenen kira bedellerinden ticari, zirai veya Kurumlar Vergisi’ne tabi işletmelere isabet eden kısım üzerinden herhangi bir Gelir Vergisi tevkifatı yapılmayacak olup, hak sahiplerinin elde ettikleri kira gelirlerinin ticari, zirai veya kurum kazancının tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanıp, beyan edilecektir. - Kat maliklerinin beyana tabi başkaca bir gelirinin bulunması halinde ise, elde edilen gayrimenkul sermaye iradının beyannameye dahil edilip edilmeyeceği kat maliklerinin mükellefiyet türlerine göre belirlenecektir. - Site yöneticiliği, tüzel kişiliğe sahip olmayıp Gelir ve Kurumlar Vergisi’ne tabi değildir. Ayrıca, kiraya verilen yerler, site yöneticiliğine ait olmayıp, kat maliklerine aittir. Dolayısıyla, kira ödemesi site yöneticiliğine yapılsa dahi kat maliklerinin geliri sayılır. - Kira gelirlerinin apartman veya site yönetimleri tarafından tahsil edilip ortak giderlerin karşılanmasında kullanılması, bu gelirlerin vergilendirilmesine engel değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.