Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2024 14:42 (Üye) Soru : Merhaba, Yetkili Müessese (Döviz Bürosu) olarak nakdi sermaye artışı yapıldı ve arttırılan sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir. Nakdi Sermaye Artışı Faiz İndirimden "finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, şartları sağlayan sermaye şirketlerinin yararlanabilmelerinin mümkün olduğu belitilmiştir. Yetkili Müessese (Döviz Bürosu) olarak Nakdi Sermaye Faiz İndirimi uygulamasından faydalanabilir miyiz? Birde Sermaye Ödemelerine ilişkin evrakların Vergi Dairesine her sene verilmesi gerekir mi? Görüşlerinizi ve Yardımlarınızı rica ederiz.

Cevap : Yetkili Müessese (Döviz Bürosu) Nakdi Sermaye Artışı Faiz İndirimden yararlanacağı görüşündeyiz. VD ne sermayenin ödendiğine ilişkin belge verilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.