Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2024 08:54 (Üye) Soru : 08/04/2024 12:35:00 zamanlı "Finansman gider kısıtlaması sadece beyanname üzerinde mi gösterilecek" sorusuna verdiğiniz cevabı kontrol eder misiniz? finansman gider kısıtlaması bildiğimiz kadarı ile sadece beyanname üzerinde gösterilecektir.. Kural; "Muhasebe kaydı olmayan işlemler beyannamede gösterilmez" demişsiniz; Bağkur ödemleri, sağlık yardımları vs. vs. bir sürü muhasebe kaydı olmadan beyannameye yazılan indirimler vs var.. ?? galiba kurallarında istisnaları var.

Cevap : Finansman gider kısıtlaması için muhasebe kaydı yapılacaktır. "İNDİRİM " GVK 89 ve KVK 10. maddelerinde tanımlanmıştır. GİDER ise GVK 40 - 68. KVK 8. maddelerinde tanımlanmıştır Finansman Gider kısıtlaması ise GVK 41. maddesinde tanımlanan ve belli oranda KKEG dir. Belli oranda gider yazılan bir unsurdur. Bu indirim için muhasebe kaydı yapılacaktır. Bağ kur primi ise Vergi kanunlarında tanımlanmayan 1479 sayılı kanuna göre beyanname üzerinden yapılan İNDİRİMDİR. Burada verilen cevaplar özelge veya resmi bir görüş değildir. Yorumdur. Katılıp katılmamak zorunluluğu olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.