Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2024 08:57 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, Türkiye yerleşik bir limited şirket Hollanda da bulunan bir Hollanda firmasına Mimari Proje Çizimi yapacaktır. 2023 yılı için kurumlar vergisinde %50 değil %80 mi indirim uygulanacaktır? Yoksa 2024 1 dönem geçici vergiden itibaren mi? Uygulanacaktır. 7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. 7491 Sayılı Kanunun 59’uncu maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanunun 10/1 (ğ) maddesi uyarınca yurtdışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 50 indirim oranı, söz konusu düzenleme çerçevesindeki şartlar dahilinde yüzde 80’e çıkarılmıştır. Hizmet ihracı olarak ta adlandırılan uygulama Kurumlar Vergisi Kanunun 10/1 (ğ) maddesi ile Gelir Vergisi Kanunun 89. maddesinde düzenlenmiştir.

Cevap : KVK 10. maddesindeki şartlar var ise 2023 için de % 80 indirim uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.