Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.04.2024 08:54 (Üye) Soru : Sayın Vergi Uzman Sermaye faiz indirimine ilişkin aşağıdaki tereddütler oluştuğundan değerli görüşlerinizi rica ederim. 1- Sermaye faiz indirimi hesabında kullanılmak üzere 2023 yılı ticari kredi faiz oranı olarak % 53,11 mi kullanılacaktır? (iki ayrı oran nedeni ile tereddütte kalınmıştır.) 2- Şirket 2021 yılında kurulmuş, sermaye ödemelerinin tamımı da 2022 yılında yapılmıştır. 2022 yılı kurumlar vergisinde ilk kez sermaye faiz indirimi uygulanmıştır. 5 yılla sınırlandırılmış olan bu uygulamada 2. Yıl 2023 yılı k.v. beyannamesinde tüm sermaye ödemeleri 12 ay üzerinden mi hesaplanacaktır? 3- 5 yıllık sermaye faiz indirimi hesabında süre 2021 kuruluş yılından itibaren mi başlatılacaktır? Yoksa sermayenin tamamının ödendiği 2022 yılından itibaren mi başlatılacaktır? 4- 2022 yılında kar olmadığından Ek Bilgiler bölümünde gelecek yıla devreden olarak beyannamede yer verilmiştir. 2023 yılında da zarar bulunmaktadır. Bu durumda her iki yılı toplayarak mı gelecek yıla devreden bölümüne yazılacaktır, yoksa sadece 2023 yılına ait olan kısım mı gelecek yıla devreden bölümüne yazılacaktır? 5- 5 yıl ile sınırlandırılmış olan sermaye faiz indirimi uygulaması geçmiş yıl zararlarında olduğu gibi gelecek yıllarda indirim konusu yapılabilmesi için 5 yıl içinde mi indirim konusu yapılabilecektir? Saygılarımla,

Cevap : Nakit sermaye artışında faiz indirimi uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları"ndan "Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)" faiz oranı dikkate alınmaktadır. Daha önce bu oran, TCMB internet sitesinde %52,73 olarak açıklanmış dı. Bu defa, TCMB internet sitesinde söz konusu oran %53,11 olarak güncellenmiştir. Buna göre, 2023 yılı için nakit sermaye artırımları üzerinden hesaplanan faiz indirimi uygulamasında TCMB tarafından revize edilen %53,11 oranının kullanılması gerekmektedir. 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin "10.6. Sermaye artırımında indirim" başlıklı bölümün alt başlıklarında; Söz konusu indirimin 5/7/2022 tarihinden itibaren yapılacak sermaye artırımları için sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi dâhil olmak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı uygulanacağı, 5/7/2022 tarihinden önce sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler söz konusu indirimden 2022 hesap dönemi dâhil olmak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanmaya devam edebilecekleri belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.