Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.04.2024 11:17 (Üye) Soru : Sn Üstadlarımız Doğum iznine ayrılacak çalışanımızın Rapor ayakta başlama tarihi mart ayı içerisinde olup, İzin başlama tarihi ise Nisan ayı içerisindedir. (doğum öncesi izin farkını, doğum sonrasoına ekleyeceklerdir) Nisan ayı içerisine kadar çalışmış olan personelimizin, sistemde mart itibariyle başlayan istirhat onayı çalıştı şeklinde mi onaylamamız gereklidir. Özetle, Rapor başlama tarihi ve İzin başlama tarihi arasında yaklaşık "1" aylık çalışmışlığını rapor onaylarklen, ÇALIŞTI şeklinde mi onaylamlıyız. teşekkür ederim.

Cevap : İşçi fiilen çalıştı ise evet aksi halde raporlu işçinin çalışmış olarak bildirilmemesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.